Siste nyheter

Tilbud om varmepumper fra firma Enkon

02 feb. 2023

Tilbud om varmepumper

Firma Enkon har delt ut uadressert tilbud om varmepumper hvor det refereres til forespørsel. Styret har ikke bedt om noen form for felles tilbud og kan ikke gå god for dette såkalte tilbudet.

Installasjon av varmepumper er tillatt i rekkehusene og da etter spesifikke krav beskrevet på våre nettsider. Kravene omfatter bådr godkjenning av naboer og spesifikke krav til plassering og installasjon. Installasjon før styrets godkjennelse er gitt skal ikke forekomme.

Styret i Elvefaret BL

les mer…

Brannvarsling i garasjen

13 des. 2022

Styret har besluttet at brannvarslingsanlegg vil bli montert i garasjen.

Det har vært en del skremmende hendelser rapportert via media hvor brann har blitt meldt i samme type garasje som vi har. Så langt har disse tilfellene kun medført materielle skader.

Et brannvarslingsanlegg vil sikre rimelig responstid og kunne hindre utvikling.

Anlegget som monteres er tilpasset bruk i garasjeanlegg. Vil være FG godkjent og koblet mot alarmsentral og brannvesen.

Anlegget, når montert, vil medføre en betydelig reduksjon i borettslaget kostnad til bygningsforsikring og anlegget vil være nedbetalt i løpet av fem års tid.

les mer…

Vannlekkasje mellom 70 og 72

12 des. 2022

Vann og avløpsetaten har påvist lekkasje mellom 70 og 72. Lekkasjesøker har påvist lekkasjestedet.

Utbedring starter denne uken. Entreprenør rigger tirsdag 13 des og starter graving onsdag 14 desember.

Vi beklager eventuelle ulemper arbeidet medfører.

les mer…

Sykkelbod 56A

07 des. 2022

En del av fellesvaskeri i uetg Møllefaret 56A er ominnredet til sykkelbod. Boden er ominnredet. Syklene henges på løftestativer, VelowUp. Ladeskap for sykkelbatterier med 12 låsbare skuffer blir montert. I tillegg er adkomsten forbedret ved montasje av ny dør, i tillegg døråpnere på begge dører som går inn til rommet (gavldør og boddør). Adkomsten er enkel, ingen trapper eller hjørner.  Løftestativene gir effektiv romutnyttelse.

Sykkelbod56A

Rommet får plass til 18 sykler. Kun registrerte og betalende beboere får tilgang til rommet.

Plassene vil bli leid ut for kr 50 pr måned, minste leieperiode er 3 måneder.

Interesserte bes melde seg innen 1 januar. Ved eventuell overbooking fordeles plassene etter botid i borettslaget.

les mer…

Trygg sykkelparkering

04 okt. 2022

Trygg sykkeloppbevaring har vært etterspurt, spesiellt fra beboere i Møllefaret 56. Styret planlegger å bygge om fellesvaskeriet i Møllefaret 56 til sykkeloppbevaring/parkering.

les mer…

Vannlekkasje mellom Møllefaret 66 og 68

11 aug. 2022

Vann og avløpsetaten har påvist lekkasje på avløpsrør mellom 52 og 56 nedenfor nedre garasjeinngang og pålagt borettslaget utbedring.

Lekkasje 52 og 56

Betyr at det blir graving i gangveien opp mot nedre garasjeinngang. Opprigging med graving er varslet med oppstart i morgen fredag 12 august. Adkomst til garasjeingangen blir begrenset.

Vannet vil antagelig bli stengt mandag mellom 12 og 17, vannstenging vil påvirke 60, 62, 64, 66 og 68.

Ny info: Vannet vil antagelig stenges tirsdag 16 august mellom 10 og 17. Egen epost er sendt berørte leiligheter med registrert e-post adresse hos OBOS.

Ny info 2: Stengeventiler fungerte ikke og stenging av vannet er utsatt til i morgen onsdag 17 august fra kl 1200. Dersom jobben går som forutsatt kobles vannet inn igjen kl 1400.

les mer…

Se alle nyheter, viser alle aktuelle saker.

Alternativt kan du bruke søkefunksjonen, den søker også gjennom utgåtte nyhetsartikler.

Oppdatert: tirsdag 13-sep.-22