Siste nyheter

Trygg sykkelparkeeing

04 okt. 2022

Trygg sykkeloppbevaring har vært etterspurt, spesiellt fra beboere i Møllefaret 56. Styret planlegger å bygge om fellesvaskeriet i Møllefaret 56 til sykkeloppbevaring/parkering.

les mer…

Vannlekkasje mellom Møllefaret 66 og 68

11 aug. 2022

Vann og avløpsetaten har påvist lekkasje på avløpsrør mellom 52 og 56 nedenfor nedre garasjeinngang og pålagt borettslaget utbedring.

Lekkasje 52 og 56

Betyr at det blir graving i gangveien opp mot nedre garasjeinngang. Opprigging med graving er varslet med oppstart i morgen fredag 12 august. Adkomst til garasjeingangen blir begrenset.

Vannet vil antagelig bli stengt mandag mellom 12 og 17, vannstenging vil påvirke 60, 62, 64, 66 og 68.

Ny info: Vannet vil antagelig stenges tirsdag 16 august mellom 10 og 17. Egen epost er sendt berørte leiligheter med registrert e-post adresse hos OBOS.

Ny info 2: Stengeventiler fungerte ikke og stenging av vannet er utsatt til i morgen onsdag 17 august fra kl 1200. Dersom jobben går som forutsatt kobles vannet inn igjen kl 1400.

les mer…

Forslag fra valgkomiteen

10 juni 2022

Innstilling fra valgkomiteen til generalforsamlingen 13. juni 2022 i Elvefaret borettslag

Valgkomiteen sin anbefaling til beboerne i borettslaget er som følger:

1) Innstilling styret

Leder for styret for ett år: Olaf Devik, Møllefaret 50 C, stiller til gjenvalg. Valgkomiteen anbefaler at Devik velges for ett år.
Styremedlem Stein-Ivar Mollestad stiller ikke til gjenvalg, og trer ut av styret. 
Styremedlem Lona Nordén har flyttet fra borettslaget, og trer ut av styret.
Styremedlem Gunnar Hol, Møllefaret 52 B, ble valgt til styremedlem for to år i 2021 og er dermed ikke på valg.
Styremedlem for to år: Janne Lundgren, Møllefaret 44 C, stiller til gjenvalg. Valgkomiteen anbefaler at Lundgren velges for to år.  
Styremedlem for to år: Knut Are Aas, Møllefaret 70, stiller til valg. Valgkomiteen anbefaler at Aas velges for to år.
Styremedlem for to år: Kari Midtun, Møllefaret 48 A, stiller til valg. Valgkomiteen anbefaler at Midtun velges for to år.
Representant til generalforsamlingen i OBOS: Delegert Olaf Devik, Møllefaret 50 C og varadelegert Janne Lundgren, Møllefaret 44 C

Begrunnelse

Olaf Devik er pensjonist. Han er utdannet sivilingeniør og har jobbet mange år i oljebransjen. Devik har vært styreleder i borettslaget i mange år. Med Devik som styreleder har borettslaget en erfaren styreleder, med god kjennskap til borettslaget.  

Janne Lundgren er samfunnsviter og jobber i Viken fylkeskommune som fagleder. Lundgren har mange års erfaring fra styret, og god kjennskap til offentlig forvalting. Med Lundgren får borettslaget et styremedlem med bred erfaring og god kjennskap til borettslaget.

Knut Are Aas er utdannet elektroingeniør og jobber i Aker. Aas har bodd i borettslaget i mange år. Han har mange års erfaring med ledelse av større prosjekter og som personalleder. Med Aas får styret tilført ønsket kompetanse innen prosjektstyring, ledelse, og teknisk kunnskap.

Kari Midtun er finansiell rådgiver og jobber i bank med oppfølging av regelverk og etterlevelse. Hun har bodd i borettslaget i flere år. Midtun har vært engasjert i nærmiljøet gjennom tidligere styreverv i Røa il fotball. Med Midtun får styret tilført ønsket kompetanse på økonomiforvaltning.

Etter valgkomiteens vurdering vil de anbefalte kandidatene utgjøre et godt sammensatt styre, og som vil kunne styre og lede borettslaget på en god måte. 

2) Innstilling Miljøutvalg: 

Cecilie Haugen, Møllefaret 50 A
Stein-Ivar Mollestad, Møllefaret 42 C
Alex Moltzau, Møllefaret 46 C
Dina Rygg, Møllefaret 56 A
Cathrine Tønsager, Møllefaret 52 B
Representanter til miljøutvalget velges for ett år.

Miljøutvalget kan ta opp nye medlemmer på egen hånd, og valgkomiteen oppfordrer flere til å bli med. De viktigste oppgavene er å arrangere tenning av julegran, arrangere juletrefest og bistå styret med å arrangere dugnad.


3) Styrets innstilling til valgkomite:

Torstein Lindby stiller ikke til gjenvalg, og trer ut av valgkomiteen.

Katarina Tibballs, Møllefaret 64 I og Tor Audun Gram, Møllefaret 54 D, stiller til gjenvalg.

Monica Holm, Møllefaret 62 B, stiller til valg.

Valgkomiteen anbefaler at disse tre velges til valgkomiteen.

Begrunnelse

Valgkomiteen har ansvar for å skape en åpen og god valgprosess, slik at borettslaget får gode kandidater til verv i borettslaget. Valgkomiteen mener at kandidatene til valgkomiteen er skikket, ved at de ønsker å bidra til et godt demokrati i borettslaget, og har kompetanse til å kunne gjennomføre en ryddig og god prosess frem mot neste års valg.

les mer…

Fellesvaskerier

06 april 2022

På grunn av blant annet strømpris må vi øke prisen for vaskeripolletter. Ny pris er kr 100 for 10 polletter.

les mer…

Ladebokser - ny pris

23 mars 2022

Priser er i endring. Vi har fått beskjed om at ladebokser går opp i pris med 15%, dette betyr at borettslaget må øke prisen for installasjon av ladeboks. Ny pris er kr 33 500.

Vi beklager selvsagt dette, men tross av at vi har god avtale og kjøper mange bokser om gangen er vi ikke fritatt for prisendringer.

les mer…

Varmepumper rekkehus

24 feb. 2022

Gitt dagens ganske så heftige strømpriser har styret fått noen spørsmål om installasjon av varmepumper fra enkelte rekkehus. Styret har satt opp retningslinjer som utgangspunkt for å tillate varmepumper. Retningslinjene ligger under Dokumenter, se under Styrende dokumenter.

En bør være klar over at varmepumper har en del støyproblematikk som bør tas alvorlig, derfor er det stor fokus på denne problematikken i retningslinjene. Styret har videre i første omgang forutsatt at "berørte naboer" omfatter alle i samme rekke.

les mer…

Se alle nyheter, viser alle aktuelle saker.

Alternativt kan du bruke søkefunksjonen, den søker også gjennom utgåtte nyhetsartikler.

Oppdatert: tirsdag 13-sep.-22