Siste nyheter

Husleie

30 nov. 2021

Husleien økes med 5% fra 1 januar 2021. Økningen skyldes diverse kostnadsøkninger, både registrerte og forventede.

les mer…

Nye rutere

15 okt. 2021

Nye rutere er lovet tilgjengelige fra OBOS OpenNet i månedsskiftet nov/des.

10des: Melding om bestilling gikk til beboere med link til bestilling av ny ruter. Har du ikke fått slik melding, da må du nok kontakte OBOSOpenNet.

les mer…

Varmepumper i drift

23 sep. 2021

Oppgradering til varmtvannsforsyning ved hjelp av varmepumper, som ble iverksatt etter ekstraordinær generalforsamling ifjor, er nå ferdigstilt.  

 


De 40 år gamle varmtvannsberederne for Møllefaret 48, 52 og 56 ble erstattet med nye beredere kombinert med varmepumper. Varmepumpene henter varme fra garasjen som idag holdes varm ved at brukt ventilasjonsluft sirkuleres gjennom denne.  VV_med_VP

les mer…

Referat beboermøte Møllefaret 48 - terrasserehabilitering

29 aug. 2021

Beboermøte mellom styret, entreprenør og beboere i Møllefaret 48 ble avholdt i Møllestua 26 august. Agenda var gjennomgang og status på arbeidene som har pågått gjennom hele sommeren.

Beboere som noterer seg skader/mangler bes melde dette til styret så snart som mulig og innen fredag 3 september. Lapp i styrets postkasse ved garasjeporten eller ved epost til styret. Husk navn, adresse og leilighetsnummer.

Referat fra møtet finner du om du leser videre.

les mer…

Terrassene i Møllefaret 48

12 aug. 2021

Med unntak av etterarbeider er hoveddelen av arbeidene ferdige i Møllefaret 48. Styret beklager de ulemper beboerne har hatt den tid arbeidet har pågått.

Opplever du feil eller mangler ser vi gjerne at dette rapporteres oss.

les mer…

Kandidater til styret og utvalg

27 mars 2021

Vet du om noen som kan gjøre en ekstra innsats for Elvefaret borettslag? Valgkomiteen i borettslaget ønsker forslag fra beboere (andelseiere) til kandidater som kan sitte i styret, miljøutvalg og valgkomité. Arsmote_01

Meld inn forslag på kandidater på e-post til valg@elvefaret.no innen 15. april.

Følgende verv er på valg:

- To medlemmer av styret og styreleder. Styret sørger for den daglige driften i borettslaget og tar nødvendige avgjørelser for å holde bygningene og fellesarealene vedlike

- Medlemmer av miljøutvalget. Miljøutvalget står for sosiale og miljørettede tiltak i borettslaget, slik som vårdugnad, høstdugnad, grillfester og juletrefest.

- Medlemmer av valgkomiteen. Valgkomiteens oppgave er å finne kandidater som kan velges inn til verv og gi en anbefaling til generalforsamlingen.  

Valget gjennomføres på generalforsamlingen 2021 i Elvefaret borettslag. 

Med vennlig hilsen 

Valgkomiteen i borettslaget    

les mer…

Se alle nyheter, viser alle aktuelle saker.

Alternativt kan du bruke søkefunksjonen, den søker også gjennom utgåtte nyhetsartikler.

Oppdatert: fredag 06-des.-19