Praktisk info

Formellt sett eier borettslaget de enkelte leiligheter, disse leies så ut til borettslagets andelseiere. Forholdet mellom beboerne og borettslaget er regulert i en egen leieavtale. Kopi av standard leieavtale ligger tilgjengelig under Dokumenter.

Rent praktisk anses ytre vedlikehold å være borettslagets ansvar, mens indre vedlikehold anses å være beboers ansvar. Rammene for avgrensning mellom ytre og indre vedlikehold er beskrevet i leiekontrakten.

Under denne rubrikken bør du finne all vesentlig informasjon som du kan få bruk for som beboer i borettslaget. Dersom det er noe du ikke finner eller savner, ser vi gjerne at du gir beskjed om dette slik at vi kan legge inn relevant informasjon.
Oppdatert: fredag 13-sep.-19