Branninstruks

Vis ansvar ved å forebygge brann

Som beboer i borettslaget er det viktig at du har trygg brannsikring i ditt eget hjem. Dette for å sikre de som bor der, men også for alle naboene. Alle beboere anbefales å lese http://www.sikkerhverdag.no - Tema - Brann for å øke fokuset på brannsikkerhet i hverdagen.

Røykvarslere

Det er viktig å sjekke at brannvarslerne fungerer jevnlig, og alle oppfordres til å bytte batterier i disse 1 desember hvert år.

Optiske røykvarslere anbefales.

Eier er ansvarlig for at det er montert minst en brannvarsler pr boenhet (minst en i hver etasje hvis boligen har flere etasjer). Det anbefales i tillegg at alle soverom og barnerom har en egen varsler. Brannvarsler i nærheten av komfyren, vaskemaskin og tørketrommel, samt i rom der det er mye elektrisk utstyr øker sikkerheten. Komfyrvakt anbefales, og ble påbudt i 2010 ved nytt elektrisk anlegg til kjøkken.

Varsle om brann

Varsle brannvesenet (ring 110), deretter varsle naboer.

Redde

Vær spesielt oppmerksom på naboer som har behov for hjelp til å komme seg ut i tilfelle brann. Skulle du eller andre i boligen trenge bistand oppfordres det til at du/dere tar ansvar for å informere naboer, og gjerne også Styret i borettslaget slik at flest mulig er oppmerksom på dette i et nødstilfelle. Dette øker sjansen for at du/dere raskest mulig får nødvendig hjelp.

Avtal med familien hva man gjør i tilfelle brann. Alle trappeoppganger er rømningsveier i tilfelle brann, og derfor skal disse alltid være ryddige og åpne. Vær oppmerksom på at røyk er svært giftig, og unngå å puste denne inn f.eks ved å krype langs gulvet. I noen tilfeller - dersom du vet at brannvesenet er på vei kan det tryggeste være å gå på balkongen og vente på hjelp. Gi da tydelige signaler om at du er der og trenger hjelp.

Slokke brann

Slokk brannen hvis mulig. Dersom brannen er for stor eller den utvikler seg for raskt må du overlate jobben til brannvesenet slik at du unngår å bli røykforgiftet eller brannskadet.

Brannslukningsutstyr

Alle boenheter i borettslaget har fått utdelt eget brannslokningsapparat. Dette bør snus om cirka hver 3dje måned for best vedlikehold. Sørg for at alle i husstanden vet hvor dette er plassert og vet hvordan apparatet skal brukes.

Oppdatert: onsdag 11-sep.-19