Generalforsamlingen

Generalforsamlingen er borettslagets øverste organ. Styringsretten utøves blant annet gjennom valg av styre, fastsettelse av vedtekter og andre forhold av viktighet for borettslaget. Generalforsamlingens kompetanse er regulert av borettslagsloven.

Generalforsamlingen arrangeres hvert år og normalt i løpet av andre halvdel av mai eller tidlig i juni.

Saker som skal behandles på generalforsamlingen skal være varslet i innkallingen og behandlet av styret. Beboere kan kreve saker behandlet på generalforsamlingen, forslag til ordinær generalforsamling skal fremmes via styret.

Generalforsamling kan også kreves av andelseiere eller styret utenom den ordinære dersom spesielle forhold skulle tilsi dette. Formalkravene rundt dette er regulert i borettslagsloven.

Av praktiske hensyn og av hensyn til muligheter for en ordentlig saksbehandling ser styret at forslag fremmes i god tid og senest i løpet av februar for å kunne behandles på den ordinære generalforsamling. Forslag bør begrunnes og fremmes med ett forslag til vedtak som er egnet for behandling.

Kopi av de siste års beretninger og referater ligger tilgjengelig på disse websidene, se i menyen under Dokumenter.

Oppdatert: mandag 09-sep.-19