TV og internett

RiksTV

Alle leiligheter har fått utlevert en såkalt RiksTV dekoder. Oppkobling av denne er beskrevet på egne sider. Dekoder har henter signal både fra antennekabelen og fra internett. RiksTV sin såkalte Rikspakke leveres via antennekabelen, mens den såkalte Underholdningsportalen, utvidet kanalvalg og tilleggstjenester, leveres over internett. Derfor bør RiksTV sin dekoder kobles mot internett. Detaljer om dette og annet finner en på nett hos RiksTV (se rikstv.no).

RiksTV dekoder

Du kan også se RiksTV direkte på TV dersom du har installert et RiksTV kort i CAM leser i TV, da vil du kun se kanalene som leveres over antennekabelen (Rikspakken). 

Dersom du har problemer med TV relaterte problemer, eksempelvis bruk av fjernkontrollen, innstillinger, brukertips, oppkobling mm kan du kontakte RiksTV. Kundeservice kan kontaktes via RiksTV sin nettside eller telefon 09595.

Borettslagets abbonementet med RiksTV inkluderer TV fire steder, for at dette skal være tilgjengelig må eier av leiligheten være korrekt registrert hos RiksTV. Skal du se RiksTV flere steder trenger du enten dekoder eller kortleser for hvert tilleggsted og ekstra programkort. Ekstra programkort, dekodere, CAM moduler må du ordne selv.

Husk at RiksTV dekoder med fjernkontroll tilhører borettslaget og skal følge leiligheten ved salg.

Internett

Borettslaget installerte i 2016 et moderne fibernett i regi av OpenNet. I hver leilighet er det installert et såkalt fibermodem. Fibermodemet er ofte montert i gangen eller i nærheten av TV. Fibermodemet gir tilgang til internett og andre tjenester som leveres via OpenNet sitt stamnett. Borettslaget har felles abbonement på internett og hastigheten skal være 1 Gb hver vei (målt hastighet vil ofte være lavere grunnet diverse begrensninger) .

OpenNet er nå kjøpt opp av OBOS og heter nå OBOS OpenNet (www.obosopennet.no)

Fibermodem

Hastigheten skulle være tilstrekkelig for alle brukere, også samtidig strømming av TV til flere samtidige brukere i samme husstand.

Fibermodemet har 4 såkalte ethernet utganger, disse bør ikke kobles til PC direkte da fibermodemet ikke inneholder såkalt "brannmur". Vi anbefaler at du benytter en ruter mellom fibermodemet og ditt eget nett.

OBOS OpenNet drifter fibernettet. OBOS OpenNet søker å formidle flere leverandører av internett tjenester i sitt nett, du har derfor visse valg med hensyn på valg av tilleggstjenester.

Tilleggstjenester så som strømmetjenester (NetFlix, HBO, Apple TV o lign) eller ip-telefon må den enkelte bestille og bekoste selv. Se obosopennet.no hva OBOS OpenNet tilbyr i sitt nett.

De som har internett betalt av arbeidsgiver kan få opplyst hva borettslaget betaler for tjenesten ved å kontakte styret.

Dersom du opplever problemer med internett må du kontakte OBOS OpenNet. Dersom du opplever problemer med tilleggstjenester levert av en av OBOS OpenNet's samarbeidspartnere, kan du kontakte disse direkte - se obosopennet.no for kontaktinformasjon.

Oppdatert: mandag 02-nov.-20