Nyinnflyttet

For det første, velkommen som nyinnflytter i borettslaget, vi håper du vil trives. Som nyinnflyttet har du sikkert en del spørsmål å stille. Vi har forsøkt å sette sammen en del relevant informasjon på dette webstedet og du kan bruke søkefunksjonen til å finne frem.

I utgangspunktet er ditt forhold til borettslaget regulert i en egen kontrakt mellom deg og borettslaget. Denne kontrakten setter en del bestemmelser som gjelder mellom partene. I tillegg har borettslagets generalforsamling vedtatt blant annet husordensregler som alle beboere skal holde seg til.

Foruten nøkler som passer til leiligheten, skal dere ha ha fått nøkler til fellesområder så som boder, oppgangsdører og adgangskort til garasjen. Nøklene til oppgangen passer også noe fastlåst utstyr i garasjen, så som stiger og traller.

Husk at vi så langt som mulig benytter epost og/eller sms ved utsendelse av informasjon. Adresse informasjonen henter vi fra forretningsfører OBOS. Det er derfor viktig at slik informasjon alltid er oppdatert hos forretningsfører OBOS (mobiltelefon og epost).

Oppdatert: onsdag 04-mars-20