Nyhetsartikkel

07 des. 2022

Sykkelbod 56A


En del av fellesvaskeri i uetg Møllefaret 56A er ominnredet til sykkelbod. Boden er ominnredet. Syklene henges på løftestativer, VelowUp. Ladeskap for sykkelbatterier med 12 låsbare skuffer blir montert. I tillegg er adkomsten forbedret ved montasje av ny dør, i tillegg døråpnere på begge dører som går inn til rommet (gavldør og boddør). Adkomsten er enkel, ingen trapper eller hjørner.  Løftestativene gir effektiv romutnyttelse.

Sykkelbod56A

Rommet får plass til 18 sykler. Kun registrerte og betalende beboere får tilgang til rommet.

Plassene vil bli leid ut for kr 50 pr måned, minste leieperiode er 3 måneder.

Interesserte bes melde seg innen 1 januar. Ved eventuell overbooking fordeles plassene etter botid i borettslaget.

Ombygging av rommet er i finansiert ved støtte mottatt fra OBOS Grønt ansvar og miljøkonto. Riving, maling og montering er gjort dels ved driftsleder og innsats fra styremedlemmer.

Styret forutsetter at rommet benyttes av aktive syklister. Vi er ikke interessert i at rommet blir lagerrom for ubrukte sykler, derfor en moderat leie.

Oppdatert: onsdag 11-sep.-19