Parkering

Borettslaget har fellesgarasje for alle leiligheter med noen få unntak. Det er avsatt 1 plass pr leilighet. I tillegg til plassene i fellesgarasjen er det gjesteparkering ved nedkjøring til fellesgarasjen.

Elbil lading er tilgjengelig i fellesgarasjen. Montering skjer etter bestilling via styret, se info.

Gjesteparkeringen er som navnet sier ment å være tilgjengelig for gjester og ikke til bruk av beboere. Adkomst til de enkelte leiligheter med bil skjer via gangveiene, hvor trafikk skal begrenses til det strengt nødvendigste.

Beboere med mere enn en bil er henvist til å finne plass til denne selv, enten ved å leie plass i fellesgarasjen eller ved å parkere bilen annet sted enn på gjesteparkeringen.

Gangveiene er trange og uoversiktlige og med skjulte inngangspartier som munner direkte ut i veien. Det er derfor viktig at all kjøring inne på området skjer i lav fart og med forsiktighet.

Det er avsatt enkelte parkeringsplasser inne på området, disse er ikke til langtidsparkering, men ment benyttet til av- og på-lessing. Dersom du må stanse slik at gangveiene blir blokkert, så må du huske at gangveiene også betjener annen nødvendig trafikk så som postmann, søppeltømming, vedlikehold og ikke minst utrykningskjøretøy (brann/sykebil). Må du sperre veien må du holde deg i nærheten slik at bilen kan flyttes umiddelbart.

Oppdatert: tirsdag 13-sep.-22