Nyhetsartikkel

02 feb. 2023

Tilbud om varmepumper fra firma Enkon


Tilbud om varmepumper

Firma Enkon har delt ut uadressert tilbud om varmepumper hvor det refereres til forespørsel. Styret har ikke bedt om noen form for felles tilbud og kan ikke gå god for dette såkalte tilbudet.

Installasjon av varmepumper er tillatt i rekkehusene og da etter spesifikke krav beskrevet på våre nettsider. Kravene omfatter bådr godkjenning av naboer og spesifikke krav til plassering og installasjon. Installasjon før styrets godkjennelse er gitt skal ikke forekomme.

Styret i Elvefaret BL

Installasjon av varmepumper i tettbygd område må gjøres med tanke på blant annet støy. Plassering og avstand er derfor noen viktige parametre. Egne retningslinjer finnes under fanen dokumenter. All installasjon skal være godkjent av styret før arbeid startes.

Oppdatert: onsdag 11-sep.-19