Driftsleder

Borettslaget har egen driftsleder. Driftslederen har bolig i borettslaget og er ansatt av borettslaget. Driftsledere har ansvar for borettslagets felles områder og tilhørende faste oppgaver, så som skifte av lyspærer, brøyting og feiing, bestilling og oppfølging av eksterne håndverkere. Driftslederer arbeider etter instruks fastlagt av styret og etter styrets anvisninger.

Driftsleder er Reidar Kjelløkken. Han kan treffes på mobil 924 84 205, ellers kan e-post benyttes, driftsleder@elvefaret.no.

Driftsleder følger vanlig arbeidstid, i tillegg er det avtalt kontakttid på mandag tom. torsdag kl 7 til 15, kl 7 til 13:30 på fredager. I tillegg er det fast telefontid på tirsdag ettermiddager fra kl 18 til 19. Kontakt utenom disse avtalte tider skal begrenses til akutte forhold.

Ved skader eller meldinger om bygningstekniske problemer som anses å være borettslagets ansvar skal driftsleder kontaktes for nærmere avtale.

Oppdatert: mandag 07-mars-22