Husorden

Husordensreglene i borettslaget er vedtatt på generalforsamlingen og kan kun endres ved vedtak her. Kopi av husordensreglene ligger under menyvalg dokumenter.

Siste endring i husordensreglene ble foretatt når en gikk over til vask av oppganger ved firma.

Generellt sett er husordensreglene rundt formulert og overlater mye til godt skjønn.

Oppdatert: onsdag 11-sep.-19