Nyhetsartikkel

26 mai 2023

Generalforsamling 2023 - valgkomiteens innstilling


Følgende valg skal gjennomføres:

  • Valg av styrets leder - valgkomiteen forslår Olaf Devik
  • Valg av to styremedlemmer - valgkomiteen foreslår Kari Midttun og Gunnar Hol
  • Valg av representant og vara til OBOS generalforsamling
  • Valg av miljøutvalg
  • Valg av valgkomite

Valgkomiteens forslag og begrunnelse er tatt inn nedenfor.

1) Innstilling styret

Leder for styret for ett år: Olaf Devik, Møllefaret 50 C

Olaf Devik (f.1949) er pensjonist. Han er utdannet sivilingeniør og har jobbet mange år i oljebransjen. Devik ble styreleder i borettslaget i år 2000 og har innehatt vervet siden det. Med Devik som styreleder har borettslaget en erfaren styreleder, med omfattende kjennskap til borettslaget. Valgkomiteen anbefaler at Devik velges.


Styremedlem for to år: Gunnar Hol, Møllefaret 52

Gunnar Hol (f. 1956) er selvstendig næringsdrivende snekker. Han har bistått styret og driftsleder i borettslaget med sin fagkompetanse i flere år. Hol ble valgt inn i styret i 2021 og har fokusert på tekniske spørsmål i tett kontakt med driftsleder. Han besitter en viktig kompetanse på bestilling og kvalitetssikring av pågående og forestående rehabiliteringsprosjekter i borettslaget. Valgkomitéen anbefaler at Hol velges.


Styremedlem for to år: Kari Midtun, Møllefaret 48 A

Kari Midtun (f.1975) er finansiell rådgiver og jobber i bank med oppfølging av regelverk og etterlevelse. Hun har bodd i borettslaget i flere år. Midtun ble valgt inn i styret i 2022. Midtun har vært engasjert i nærmiljøet gjennom tidligere styreverv i Røa IL fotball. Med Midtun får styret ønsket kompetanse på økonomiforvaltning. Valgkomitéen anbefaler at Midtun velges.

Styremedlemmene Janne Lundgren, Møllefaret 44 C og Knut Are Aas, Møllefaret 70, ble begge valgt til for to år i 2022 og er dermed ikke på valg.

2) Representant til generalforsamlingen i OBOS:

Delegert Olaf Devik, Møllefaret 50 C og varadelegert Janne Lundgren, Møllefaret 44 C

3) Innstilling Miljøutvalg:

Representanter til miljøutvalget velges for ett år. Miljøutvalget kan ta opp nye medlemmer på egen hånd, og valgkomiteen oppfordrer interesserte beboere til å melde seg.

3) Innstilling valgkomité:
Katrina Tibballs, Tor Audun Gram og Monica Holm stiller ikke til gjenvalg, og trer ut av valgkomitéen.
Valgkomitéen har ikke lyktes å finne tre kandidater til ny valgkomité for 2024, som regnes som et minimum for en fungerende komité. Valgkomitéen leverer derfor ikke innstilling til ny valgkomité.
En valgkomité er ikke et lovpålagt verv/funksjon ut fra borettslagsloven, men komitéen har en viktig oppgave for å sikre en god demokratisk prosess og at kompetente personer blir valgt inn.

Om valgkomitéens arbeid i forbindelse med årets valg
Beboerne har fått informasjon om årets valg via Elvefaret.no og borettslaget Facebook-side. Alle
beboere har fått muligheten til å nominere kandidater, inkludert seg selv.
Valgkomiteen har hatt dialog med mulige kandidater, og har også hatt dialog med styret om hvilke behov borettslaget har fremover.

Valgkomiteen har med denne innstillingen lagt frem en begrunnelse for valg av kandidater, i tråd med generalforsamlingens vedtak i 2019.

Innstillingen er avgitt av valgkomitéen i Elvefaret borettslag 26. mai 2023, ved:

Tor Audun Gram
Katrina Tibballs
Monica Holm

Oppdatert: onsdag 11-sep.-19