Bom - innkjøring

Veibommen

Det er montert telefonstyrt bom ved innkjøring til borettslagets gangveier.

Kjøring skal i utgangspunktet begrenses og hastigheten skal holdes i gangfart.

Hver husstand har anledning til å registrere to telefonnummer som kan åpne bommen. Dersom ditt telefon nummer ikke er registrert, send  en melding til styret (styret@elvefaret.no) (Husk telefonnummer, navn og leilighetsnummer/adresse). Det er ingen automatikk i at vi legger inn nye beboere.

Dersom du har spesielle behov, eksempelvis ved oppussing, tillater vi at det legges inn en prosjektleder eller tilsvarende for en periode. Dersom du har slikt behov, send en beskjed til styret med begrunnelse, husk å gi oss navn og telefon-nummer på vedkommende som skal legges inn.

Enkelte telefoner (iPhone) krever at portens telefon nummer begynner med +47 (landskode) før portens nummer. Porten har ellers nummer 580 000 038 790.

Porten besvarer ikke oppringing, men registrerer nummer det ringes fra og om dette er godkjent åpnes porten.

For ordens skyld gjøres merksom på omtrent 200 oppringninger (telefon nummer) blir lagret i portens interne logg. Nummervisning må være skrudd på, oppringing fra skjult nummer vil ikke fungere selv om oppringing kommer fra et godkjent nummer.

Husk at all kjøring inne på området skal skje i gangfart.

Oppdatert: tirsdag 08-okt.-19