Styre og stell

Borettslaget er formellt tilsluttet OBOS. Borettslaget har en forretningsføreravtale med OBOS, hvor OBOS står for regnskapsføring, innkreving av husleie, leilighetsoverdragelser mm.

Driften av borettslaget ivaretas av et valgt styre, til å hjelpe seg har styret en ansatt driftsleder.

Styrets formelle rammer er lagt i lagets vedtekter og i borettslagsloven. I tillegg til styret finner en også miljøutvalget som arrangerer tiltak av miljømessig karakter. Tillitsvalgte velges av generalforsamlingen. Ved siste generalforsamling (2023) ble følgende styre valgt:

Styret
Olaf Devik (formann) Møllefaret 50C
Knut Are Aas

Møllefaret 70B

Janne Lundgren Møllefaret 44C
Kari Midtun Møllefaret 48A
Gunnar Hol Møllefaret 52B

Styret kontaktes enklest via e-mail styret@elvefaret.no.

I tillegg til styret har borettslaget et Miljøutvalg og en valgkomite, alle valgt av generalforsamlingen.

Fra generalforsamling 2022 består miljøutvalget og valgkomiteen av:

 
Miljøutvalget
Cecilie Haugen Møllefaret 50A
Stein Ivar Mollestad Møllefaret 42C
Alex Moltzau Møllefaret 46C
Dina Rygg Møllefaret 56A
Cathrine Tønsager Møllefaret 52B
Marianne Møller Møllefaret 48C
Margrete Solheim Møllefaret 46B
 
Valgkomiteen
Vegar Murstad Møllefaret 44A
Elisabeth Rebecca Svendsen Møllefaret 56C
Ove Kristensen Møllefaret 60D
Aleksander Moltzau Møllefaret 46C
Johan Fredrik Rieber-Mohn Møllefaret 46C
Marianne Møller Møllefaret 48A

 

Borettslagets kontakt hos forretningsfører OBOS er Daniel Walter.

 

Oppdatert: lørdag 09-mars-24