Dyrehold

Borettslaget tillater dyrehold. Gjeldende begrensning er satt til et husdyr (katt/hund) pr husstand. Husordensreglene forutsetter at dyreeier registrerer husdyrholdet, registreringen (erklæring dyrehold) innebærer at eier erklærer seg kjent med forutsetningene. I husordensreglene er det tatt forbehold om eventuell allergi hos naboer i samme oppgang.

Hunder forutsettes ført i bånd i borettslaget og etterlatenskaper skal plukkes opp og kastes som søppel. Av hensyn til nærmiljøet, tar styret det for gitt at hundeeiere følger samme praksis også ved lufting i nærområdet.

Katter har som uvane å gjøre fra seg i sandkasser, derfor må sandkassene renses jevnlig og sanden skiftes ut. Dette er uforholdsmessig dyrt og styret henstiller til beboere å begrense katteholdet. Katte-eiere er velkomne på dugnad til å rense sandkasser.

Oppdatert: tirsdag 08-okt.-19