Brikker/nøkler

Nøkkelbrikker

Adkomst til fellesgarasjen er ved bruk av nøkkelbrikker. Hver leilighet har fått utdelt 3 brikker, ekstra brikker kan bestilles ovenfor.

Brikkene må holdes opp mot leser noen sekunder til leser skifter til grønt. Brikken må holdes opp mot leseren noe lenger ved første gangs bruk, dette for å programmere brikken.

Nøkkelbrikkene er tenkt utvidet til også å omfatte andre dører på området, så som inngangspartier, gavldører, fellesrom og lignende. Ta derfor vel vare på brikkene selv om du/dere i dag ikke har bruk for alle.

Vi har valgt å fargekode brikkene for lettere å kunne identifisere tapt brikke. Vi har antatt at 6 nøkkelbrikker pr leilighetet er er et praktisk maksimums antall.

Nye brikker eller erstatning for tapte bestilles via nettsidene.

Nøkler

Systemnøkler til oppgang, bodrom, fellesrom, vaskeri og kjølerom skal følge leiligheten. Rekkehusene har kun nøkkelbrikker og skal ha nøkkel til fellesvaskeri.

Nøkler til selve leiligheten og privat bod er private, borettslaget kan ikke skaffe kopi av disse eller hjelpe til om du av en eller annen grunn mister slike nøkler. Vi har ikke nøkkel til postkassen. Mister du nøkkelen må hele låsen byttes. Ny lås kan bestilles fra oss.

Borettslaget har en gradvis overgang til brikkebasert adgang for beboere, slik at på sikt vil systemnøklene fases ut. Vi anbefaler at du inntil videre tar vare på de nøkler som følger leiligheten.

Porten

Porten inn til kjøreveiene ved Møllefaret 48 er telefonstyrt. Hver leilighet er gitt anledning til å registrere to telefonnumre. Oppdatering betinger beskjed til styret om telefonnummer, navn og leilighetsnummer. Sendes enklest som epost til styret. Nummeret til porten står opplyst på bommen.

Oppringinger blir logget og lagret ca 1 måned, dette av hensyn til feilretting og hjelp ved problemer. All kjøring på området skal begrenses så langt som mulig og farten være lav. Beboere som slipper inn håndverkere eller leverandører må opplyse om dette.

Oppdatert: tirsdag 06-des.-22