Nyhetsartikkel

10 mars 2020

Coronavirus


Det finnes mange mulige smitteveier i borettslaget, håndtak, dørvridere, åpningssnor for garasjeport. Alle har overflater som berører av mange i løpet av en dag. Vi kan vanskelig sikre at alle disse mulige smitteveiene er sterile til enhver tid. Å unngå smitte er i stor grad den enkeltes ansvar, god håndhygiene er kanskje det viktigste tiltaket.

Enkelte berøringspunkter kan unngås, eksempler;

  • Bruk av egen nøkkel for å åpne inngangsdører. Dørene kan fremdeles åpnes fra utsiden ved bruk av nøkkel.
  • Innvendig nøkkelbryter kan betjenes med albu og døren kan da skyves opp uten å berøre håndtakene
  • Vi har tilgjengelig alternativ til garasjedørens åpningssnor. Vi har noen fjernåpnere som kan bestilles her. Bruker du denne slipper du å berøre trekkesnoren.

Vi henstiller til den enkelte beboer å ha en god håndhygiene slik at vi unngår unødvendig smittespredning. Gode rutiner og praksis anbefalt fra helsenorge.no:

Dette kan du gjøre for å forebygge smitte:

Oppdatert: onsdag 11-sep.-19