Nyhetsartikkel

14 juni 2021

Valgkomiteens innstilling til generalforsamling torsdag 17 juni


Innstilling fra valgkomiteen for Elvefaret borettslagtil generalforsamlingen i borettslaget den 17. juni 2020

Leder for styret for et år: Olaf Devik, Møllefaret 50 C

Styremedlem for to år: Lona Nordén, Møllefaret 62 A
Styremedlem for to år: Sølvi Haavik, Møllefaret 52 A

Øvrige to styremedlemmer – Janne Lundgren, Møllefaret 44 C Stein-Ivar Mollestad, Møllefaret 42 C – er ikke på valg.

Til generalforsamlingen i OBOS: Delegert Olaf Devik, Møllefaret 50 C og varadelegert Janne Lundgren, Møllefaret 44 C

Miljøutvalg:

Sophie G Klemetsen, Møllefaret 46 C

Ingrid Lavik, Møllefaret 72 E

Valgkomite:

Katarina Tibballs, Møllefaret 64 I

Tor Audun Gram, Møllefaret 46 A

Torstein Lindby, Møllefaret 54 A

Om valgkomiteens arbeid

Generalforsamlingen i Elvefaret borettslag vedtok i 2019 at valgkomiteen for kommende år skulle legge frem en begrunnet innstilling. For å sikre en åpen og god nominasjonsprosess, sendte valgkomiteen ut informasjon i mars 2021 om årets valg til borettslagets beboere. Alle beboere har fått muligheten til å nominere kandidater, inkludert seg selv. Valgkomiteen har hatt dialog med kandidater. Valgkomiteen har også hatt dialog med styret om hvilke behov borettslaget har fremover.

Innstilling styreleder og styremedlemmer

Valgkomiteen gir her en samlet begrunnelse til innstillingen for vervene som styreleder, styremedlemmer og delegat til Obos’ generalforsamling.

Styreleder Olaf Devik, som er på valg, stiller til gjenvalg.Janne Kvammen og Tor Martin Aspholm ønsker ikke gjenvalg.

Valgkomiteen understreker at styrevervet er et stort ansvar, hvor man velges inn til å gjøre en jobb for beboernes beste. Borettslaget eier store verdier i bygninger, og styret skal sikre en god forvaltning av disse verdiene og samtidig bidra til et godt bomiljø for beboerne. Bygningsmassen er eldre, men vedlikeholdes og oppgraderes på en god måte etter valgkomiteens mening. Økonomistyringen i borettslaget ser ut til å være sunn. Vedtakene fra fjorårets generalforsamling er fulgt opp så langt komiteen kan se. Styrets medlemmer er bredt sammensatt når det kommer til kompetanse, alder, kjønn og botype. Valgkomiteen mener derfor at borettslaget har et kompetent styre, som har forvaltet sitt ansvar på en god måte siden forrige valg.

Valgkomiteens anbefaling er derfor gjenvalg av Olaf Devik. Videre innstiller valgkomiteen Lona Nordén og Sølvi Haaland som nye medlemmer av styret.  

Sølvi Haaland har bodd i borettslaget i to perioder, første som leietaker og i egen leilighet fra i fjor vår. Sølvi er siviløkonom av utdannelse. Sølvi har tidligere jobbet på UiO og bl.a. undervist i markedsføring og ledelse.

Lona Nordén har bodd i borettslaget 2017. Hun jobber iFortum som teamleder for digitale henvendelser og er ansvarlig for kundeservice i alle skriftlige kanaler, som e-post, chat og sosiale medier. Før dette jobbet Lona i reisebyrå, bl.a. som leder for kundeservice. Hun satt også i styret til Berg-Hansen reisebyrå i fem år.

Innstilling valgkomite

Valgkomiteen har ansvar for å skape en åpen og god valgprosess, slik at borettslaget får gode kandidater til verv i borettslaget. Et av medlemmene i valgkomiteentrer ut og er innstilt til plass i styret. Valgkomiteen mener at kandidatene til valgkomiteen er skikket, ved at de ønsker å bidra til et godt demokrati i borettslaget, og har kompetanse til å kunne gjennomføre en ryddig og god prosess frem mot neste års valg.

Valgkomiteen innstiller Katarina Tibballs som nyttmedlem av valgkomiteen. Tor Audun Gram og Torstein Lindby stiller til gjenvalg.

Innstilling miljøutvalg

Miljøutvalget skal bidra til et hyggelig og godt bomiljø i borettslaget. Det er mange medlemmer av miljøutvalget som trer ut fordi de flytter fra borettslaget.

Valgkomiteen anbefaler at det fases ytterligere medlemmer inn i miljøutvalget i takt med gjenåpningen av samfunnet, og dermed gradvis flere muligheter for å gjennomføre felles aktiviteter for beboerne i borettslaget.Dersom høstdugnaden blir gjennomført, bør det her rekrutteres inn ytterligere medlemmer til miljøutvalget.

Oppdatert: onsdag 11-sep.-19