Nyhetsartikkel

23 nov. 2020

Husleien


Styret hadde planlagt en husleieøkning sist sommer, dette i tråd med henstilling fra generalforsamling. Grunnet usikkerheter rundt corona ble husleieøkningen utsatt.

Vi ser nå at utgiftene øker og for å holde en rimelig balanse mellom utgifter og inntekter og samtidig ha et rimelig handlingsrom for uforutsette utgifter må vi øke husleien (fellesutgiftene) med 10% fra 1 februar 2021.

Borettslaget har store vedlikeholdsoppgaver samtidig som ordinære driftsutgifter som kommunale avgifter, forsikring, daglig drift alle øker jevnt. Styret ble av generalforsamling 2019 pålagt å sikre at husleien minst holdt tritt med den vanlige prisutvikling i samfunnet. Vi ser også at borettslagets handlingsrom i forhold til uforutsette utgifter er noe redusert.

Styret har derfor funnet det nødvendig å justere husleien med 10% fra februar 2021.

Husleiejustering var opprinnelig planlagt sommeren 2020, men ble ikke gjennomført grunnet usikkerhet rundt corona.

Oppdatert: onsdag 11-sep.-19