Nyhetsartikkel

09 mars 2017

Ladeanlegg i fellesgarasjen


Borettslaget har inngått avtale med Movel om å installere ladeanlegg for elbiler / ladbare hybrider i fellesgarasjen. Vi har tilbud om en introduksjonspris fra Movel og det er mulig å etterbestille til hyggelig pris frem til 30 Mars.

Anlegget er dimensjonert for å kunne tilby lading til alle parkeringsplasser i fellesgarasjen.

Lading av elbiler i Elvefaret Borettslag

Tilbudsprosessen og valg av løsning / ladeoperatør

Som dere sikkert er kjent med inviterte borettslaget til å melde interesse for ladepunkter i garasjen. Vi fikk inn over 40 interessenter, altså et brukbart antall til å gå i markedet for å innhente tilbud.

Styret fikk inn 5 tilbud og to av disse var meget gode tilbud med konkurransedyktige priser. Etter en helhetsvurdering har styret inngått kontrakt med Movel for installasjon og drift av ladeanlegget. Avtalen med Movel innebærer en «pilotperiode» på 12 måneder.

Anlegget

Ladepunktene som installeres er tilpasset bruk i fellesgarasjer og kan fjernstyres og overvåkes. Anlegget holder ladestrømmen på et nivå slik at anlegget ellers ikke overbelastes. Ladepunktene vil som et minimum kunne levere 10 kWt i løpet av natten (2400 til 0600), dersom alle 210 plasser lader samtidig. Denne lademengden vil tilsvare ca 5 til 6 mils kjøring. Pr idag har vi bestillinger på 45 ladepunkter av  210 mulige.

Ladeanlegget er et 230V IT nett og gir en maks strømstyrke på 32A. Enkelte el-biler vil ikke kunne lade fra dette nettet uten spesielle overganger som normalt følger disse bilene, eksempelvis Renault Zoe.

Anlegget kan enkelt utbygges videre, slik at borettslaget kan tilby ladepunkter til de som måtte være interessert i fremtiden.

Plassering av ladepunktene vil normalt være foran bilen, på venstre side og i omtrent en meters høyde. Ladepunktene er utstyrt med en såkalt mode 2, type 3 kontakt. Kabel mellom ladeboks og bil er ikke inkludert.

Etterbestillinger og priser

De som har allerede har betalt inn kr 25 000 får et komplett ladepunkt plassert ved sin parkeringsplass.

De som bestilte «kun kabling» (kr 15 000) får installert kabling frem til sin plass og det vil da kun være å installere selve ladeboksen på et senere tidspunkt. Installasjon av ladeboks i anleggsperioden vil koste kr 10 000 i tillegg. Bestilling av oppgradering må, for å få denne pris, gjøres innen 30de Mars.

Dersom noen er interessert i å etterbestille komplett ladepunkt for installasjon i anleggsperioden, er dette mulig innenfor samme pris, dvs kr 25 000. Frist for etterbestilling er 30de mars og må gjøres på skjema som finnes på våre nettsider, www.elvefaret.no.

Det vil lønne seg å kjøpe komplett ladepunkt nå, til «pilotpris», og det vil ikke påløpe driftskostnader før boksen aktiveres, driftskostnadene dekkes gjennom abonnement hos Movel.

Ved montering av komplett ladepunkt etter anleggsperioden vil det koste kr 30000. For de som kun har investert i «kun kabling» vil ettermontering av boks koste kr 14000 etter anleggsperioden (kr 10000 innen bestillingsfristen i anleggsperioden).

Ved installasjon av færre enn 3 bokser samtidig påløper en montasjekostnad på 700 kr (etter anleggsperioden).

Styret forbeholder seg retten til å justere disse prisene fra 2018.

All tilkobling til anlegget skal bestilles gjennom styret.  Tilkobling ved egen installatør eller på egenhånd tillates ikke.

Abonnement

Movel vil tilby abonnement for bruk at det enkelte ladepunkt. Abonnement må inngåes før boksen aktiveres og er i bruk.

Fellesanlegget

Fellesanlegget er en verdiøkning for alle leiligheter i Elvefaret Borettslag, siden anlegget kan tilby lading til alle parkeringsplassene.

Intensjonen er at anlegget ikke skal belaste eller generere overskudd for borettslaget. Fellesanlegget er dels finansiert ved de tidlige bestillingene (pilotfasen) og dels ved at borettslaget har forskuttert i påvente av nye brukere. De som investerte i pilotfasen vil på sikt kunne få noe tilbakebetalt når anlegget er nedbetalt og ytterligere brukere kommer til.

Fremdriftsplan

Anleggsarbeidene starter om få uker og ferdigstilt anlegg er planlagt til 19de Juni.

Vi beklager de ulemper anleggsarbeidene vil måtte medføre og vi antar at arbeidene kan medføre korte utkoblinger av strømmen. Dette vil bli varslet spesielt.

 

Med hilsen

Styret i Elvefaret Borettslag

Oslo 9de Mars 2017

Oppdatert: onsdag 11-sep.-19