Styre og stell

Borettslaget er formellt tilsluttet OBOS. Borettslaget har en forretningsføreravtale med OBOS, hvor OBOS står for regnskapsføring, innkreving av husleie, leilighetsoverdragelser mm.

Driften av borettslaget ivaretas av et valgt styre, til å hjelpe seg har styret ansatt en vaktmester.

Styrets formelle rammer er lagt i lagets vedtekter og i borettslagsloven. I tillegg til styret finner en også miljøutvalget som arrangerer tiltak av miljømessig karakter. Tillitsvalgte velges av generalforsamlingen. Ved siste generalforsamling (2020) ble følgende styre valgt:

Styret
Olaf Devik (formann) Møllefaret 50C
Janne Anita Kvammen Møllefaret 64H
Janne Lundgren Møllefaret 44C
Stein-Ivar Mollestad Møllefaret 42C
Tor Martin Aspholm Møllefaret 62B

Styret kontaktes enklest via e-mail styret@elvefaret.no.

I tillegg til styret har borettslaget et Miljøutvalg og en valgkomite, alle valgt av generalforsamlingen.

For tiden består miljøutvalget og valgkomiteen av:

 
Miljøutvalget
Simen Pettersen (flyttet) Møllefaret 52B
André Tøgersen Møllefaret 46B
Esther Rädel-Huseklepp (flyttet) Møllefaret 62A
Einar Grape Møllefaret 44B
Frans Kockum Møllefaret 50A
Ingrid Lavik Møllefaret 72E
Sophie G. Klemetsen Møllefaret 46C
Marianne Møller Møllefaret 48C
 
Valgkomiteen
Torstein Lindby                 Møllefaret 54A
Tor Audun Gram Møllefaret 46A
Lona Nordén Møllefaret 62A

 

Borettslagets kontakt hos forretningsfører OBOS er Arve Revdal.

 

Oppdatert: tirsdag 06-april-21