Utbygging

Generalforsamlingen har vedtatt retningslinjer for utbygging av leiligheter og rekkehus. Styret legger til grunn at disse følges, videre at alle tiltak er godtatt av berørte naboer (innenfor borettslaget). Byggemelding må meldes gjennom styret, da styret står som formell eier av bygningsmassen.

Dessverre har plan og bygningsetaten konkludert med at utnyttelsesgraden i området er for høy til at videre utbygging kan tillates. De siste utbyggingene som påvirker utnyttelsesgraden har fått dispensasjon.

Alle endringer som medfører fasadeendringer skal gå gjennom styret. Styret legger til grunn i sin vurdering at områdets helhetlige karakter skal beholdes. Innvendige endringer kan du i stor grad gjøre uten styrets godkjenning. Styret vil presisere at alle innvendige tiltak skal gjennomføres faglig forsvarlig og når det gjelder våtrom så skal godkjent fagmann stå for arbeidene. Det er den enkeltes ansvar å kunne dokumentere at arbeidene er gjennomført faglig forsvarlig og av godkjente firma.

Gjerder og lignende kan du sette opp, men det forutsettes at gjerdene ikke går høyere enn eksisterende gjerdestolper og at utformingen ellers følger gjerdene ellers i området.

Husk at det går ledninger og rør som er felles for alle gjennom leilighetene. Fellesanlegget skal ikke endres, ombygges eller på annen måte forringes uten forutgående avtale med styret. Eksempelvis er det ikke tillatt å forsøke å koble om i TV kabelboksen. Skader som påføres som følge av ukyndig omkobling/ombygging vil ikke dekkes av borettslaget.

Det samme gjelder dersom du har håndverkere i huset. Vi har hatt tilfeller hvor uvettige håndverkere har pigget seg ned i bærende betonggulv og kappet de rør og kabler de har kommet over. Kostnader til feilsøk og reparasjon i forbindelse med denne type skader vil belastes den beboer som har hatt igangsatt arbeidene.

Oppdatert: tirsdag 08-okt.-19