Nyhetsartikkel

12 aug. 2021

Terrassene i Møllefaret 48


Med unntak av etterarbeider er hoveddelen av arbeidene ferdige i Møllefaret 48. Styret beklager de ulemper beboerne har hatt den tid arbeidet har pågått.

Opplever du feil eller mangler ser vi gjerne at dette rapporteres oss.

Terrassene i 48 var lovet ferdig i sin helhet uke 34 (15 - 19 aug), oppgang A og B skulle vært ferdigstilt uke 30.

Dette ble dessverre endret av entreprenør da enkelte forhold ikke var ivaretatt i opprinnelig plan. Endringene i tidsplan ble kommunisert fra styret på nettsidene, facebook og på epost til enkelte beboere som forespurte status.

Med unntak av etterarbeider (maling, nedløpsrør og retting av påpekte feil) skal alle tre oppganger være ryddet i løpet av denne uken (uke 32), dvs stillas fjernet og alle steiner lagt på plass. 

Vi som styre har tett dialog og jevnlige diskusjoner med entreprenør om tekniske løsninger og avvik fra god håndverksmessig standard. Vi setter også pris på at dere har sendt oss bilder og stilt spørsmål underveis i prosessen. 

Denne type arbeid involverer flere fag og innsatsfaktorer som skal koordineres, dersom et ledd svikter eller blir forsinket går det dessverre ut over hele fremdriften. 

Arbeidene har gitt oss en del erfaringer, både negative og positive, og dermed innspill til forbedringer når prosjektet med terrasserehabilitering skal videreføres.

Styret er naturligvis rett kanal for skuffede beboere, og samtlige tilbakemeldinger følges opp og taes med videre. 

Vi har forståelse for at dette har vært stor belastning for enkelte og vi kan bare beklage at arbeidene har dratt ut i tid.

Vi må også be om at feil og mangler meldes oss. Husk å oppgi leilighetens nummer eller adresse og bruksenhetsnummer, det gjør vår oppfølging enklere.

Mvh 

Styret i Elvefaret BL

Oppdatert: onsdag 11-sep.-19