Nyhetsartikkel

16 juni 2021

Generalforsamling 2021 - fullmakter og stemmesedler


Generalforsamling 2021 - fullmakter / stemmesedler

Beklageligvis manglet fullmaktsskjema i innkallingen. Andelseiere kan være representert ved fullmakt, hver deltager kan representere seg selv pluss en fullmakt.
Dersomdu vil gi fullmakt til noen må detskrives enenkel erklæring som sier at fullmakt gies. Fullmakten må inneholde:

Andelseiers navn
Leilighetsnummer og adresse
Navn på fullmektig
Andelseiers signatur

Vi beklager dette.

Stemmesedler mangler også, vil bli delt ut ved registrering.

Vel møtt

Mvh
Styret i Elvefaret Borettslag

Kan du ikke møte, bruk gjerne fullmakten og avtal med noen du har tillit til.

Oppdatert: onsdag 11-sep.-19