Nyhetsartikkel

29 mai 2021

Rehabilitering av terrasser Møllefaret 48 og 62


Membranen under betonghellene er ca 30 år gammel og vi har et stadig økende antall lekkasjer. Derfor må membranene byttes. I samme omgang byttes betonghellene.

Detaljert fremdriftsplan er oppslått på informasjonstavler. Følg med på denne og sørg for at terrassen er klargjort før arbeidet starter. Siste frist er nå entreprenør har planlagt å rydde vekk betonghellene.

Arbeidene starter uke 22 med opprigging på Møllefaret 48. Møllefaret 48 avsluttes uke 33. For Møllefaret 62 er oppstart satt til uke 29 med avslutning uke 36.
Detaljert fremdriftsplan er oppslått på tavler i aktuelle oppganger.

Terrassene må klargjøres av beboer før uke 23 (gjelder Møllefaret 48A og 48B), resterende oppgangers klargjøring kan leses ut av oppslått plan. Eksempelvis må Møllefaret 62B være klargjort til uke 30.


Klargjøring betyr å fjerne møblement, griller, boder osv slik at entreprenøren har fri tilgang til betonghellene. Eventuellt ekstraarbeid med klargjøring vil etterfaktureres den aktuelle leilighet. Borettslaget har ikke mulighet til å stille lagerplass til rådighet og vi antar at de aller fleste kan benytte kjøkkenterrasse eller hagesiden til mellomlagring.

Vi beklager selvsagt de ulemper arbeidet nødvendigvis vil medføre, men membranene som ligger under betonghellene er overmodne for utskifting. Vi har et stadig økende antall lekkasjer med diverse følgeskader i underliggende leilighet og garasje.

Planen på oppslagstavla er første utgave og entreprenøren ser ikke bort fra endringer underveis. Følg derfor med på denne.

mvh
Styret i Elvefaret BL

Oppdatert: onsdag 11-sep.-19