Nyhetsartikkel

20 mars 2020

Sensor på garasjeporten


Sensor monteres ved garasjeporten. Sensor vil åpne for utkjøring når det registreres bevegelse på innsiden. Det vil da ikke lenger være nødvendig å benytte snor for å åpne porten. Snoren vil bli beholdt som reserveløsning.

Garasjeporten har blitt åpnet ved hjelp av snor på innsiden. For å unngå og måtte bruke snor monteres det sensor i taket som gjør samme nytten. Vi håper dette blir en god løsning.

Ellers har vi fjernåpnere til salgs som kan benyttes for å åpne porten både innenfra og utenfra.

Oppdatert: onsdag 11-sep.-19