Nyhetsartikkel

04 okt. 2022

Trygg sykkelparkering


Trygg sykkeloppbevaring har vært etterspurt, spesiellt fra beboere i Møllefaret 56. Styret planlegger å bygge om fellesvaskeriet i Møllefaret 56 til sykkeloppbevaring/parkering.

Fellesvaskeriet består idag av to store rom og planen er å innrede deler av rommet til sykkeloppbevaring. Adkomst vil bli via gavldør og innvendig dør. Dørene vil bli utstyrt med brikkeleser og automatiske døråpnere for å lette inn/ut-trilling.

Det vil bli montert løftestativer slik at syklene oppbevares vertikalt med lite plassbehov, eksempelvis type VelowUp - Youtube demo


Adkomst vil bli etter avtale og kun registrerte brukere vil få adkomst. Bruk av rommet vil være tilbudt alle beboere. Styret vurderer å kreve inn en moderat leie for plass i rommet.


Full finansiering er sikret via støtte fra OBOS.


Selve fellesvaskeri funksjonen vil bli beholdt, men arealet vil begrenses. I tillegg vurderes installasjon av dusjmulighet som kan stilles tilgjengelig ved eksempelvis oppussing. Vaskeriet vil få egen inngangsdør og skilles fra sykkelboden.


Styret i Elvefaret Borettslag

Oppdatert: onsdag 11-sep.-19