Nyhetsartikkel

11 aug. 2022

Vannlekkasje mellom Møllefaret 66 og 68


Vann og avløpsetaten har påvist lekkasje på avløpsrør mellom 52 og 56 nedenfor nedre garasjeinngang og pålagt borettslaget utbedring.

Lekkasje 52 og 56

Betyr at det blir graving i gangveien opp mot nedre garasjeinngang. Opprigging med graving er varslet med oppstart i morgen fredag 12 august. Adkomst til garasjeingangen blir begrenset.

Vannet vil antagelig bli stengt mandag mellom 12 og 17, vannstenging vil påvirke 60, 62, 64, 66 og 68.

Ny info: Vannet vil antagelig stenges tirsdag 16 august mellom 10 og 17. Egen epost er sendt berørte leiligheter med registrert e-post adresse hos OBOS.

Ny info 2: Stengeventiler fungerte ikke og stenging av vannet er utsatt til i morgen onsdag 17 august fra kl 1200. Dersom jobben går som forutsatt kobles vannet inn igjen kl 1400.

Borettslaget har som alle andre eiendommer selv ansvar for tilkobling til kommunale rør. Heldigvis blir kostnaden delt på alle enheter.

Oppdatert: onsdag 11-sep.-19