Nyhetsartikkel

14 mars 2022

Forslag til kandidater


Kan du gjøre en ekstra innsats for borettslaget? Eller har du noen du vil anbefale til et verv?


Valgkomiteen i Elvefaret borettslag ber om forslag til kandidater som kan sitte i styret, miljøutvalg og valgkomité.

Valgkomiteen ønsker forslag til kandidater til styret, miljøutvalg og valgkomite. Vennligst kom med forslag innen 31 mars.

 

Følgende verv er på valg:

- To medlemmer av styret og styreleder. Styret sørger for den daglige driften i borettslaget og tar nødvendige avgjørelser for å holde bygningene og fellesarealene vedlike.
- Medlemmer av miljøutvalget. Miljøutvalget står for sosiale og miljørettede tiltak i borettslaget, slik som vårdugnad, høstdugnad, grillfester og juletrefest.
- Medlemmer av valgkomiteen. Valgkomiteens oppgave er å finne kandidater som kan velges inn til verv og gi en anbefaling til generalforsamlingen.  

I et borettslag er det mange oppgaver som må løses av fellesskapet. Valgkomiteen minner derfor om at borettslaget er avhengig av at beboere påtar seg tillitsverv.

Vi ber om forslag på kandidater på e-post til valg@elvefaret.no innen 31. mars. Valget gjennomføres på generalforsamlingen 2022 i Elvefaret borettslag.

Med vennlig hilsen
Valgkomiteen i borettslaget    

Oppdatert: onsdag 11-sep.-19